O JKP Brezovica
Temeljno poslanstvo podjetja je zagotavljati zadovoljstvo uporabnikov, zaposlenih in lastnika. Podjetje neprestano in kakovostno zagotavlja vsem svojim strankam storitve kot so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, hkrati pa skrbi za čisto in prijazno okolje.

Pitna voda

Zagotavljanje čiste pitne vode je za nas ključnega pomena.

Odpadne vode

Skrbimo za urejeno odvajanje in ustrezno čiščenje odpadnih voda.

Ceste in javne površine

Skrbimo za vzdrževanje cest in ostalih javnih površin v občini.

Zbiranje odpadkov

Upravljamo z zbirnim centrom za ločeno zbiranje odpadkov.

Pitna voda

28.03.2024

Skladno z določili 18. člena in Prilogo 4 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/23) vam podajamo posodobljene informacije o oskrbi s pitno vodo, zbrane po posameznih vodovodnih sistemih v povezavah spodaj.

 

VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

21.03.2024

ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV
4 - za mikrobiološke redne in občasne preiskave (iz omrežja)
1 - za fizikalno kemijske redne preiskave (iz omrežja)

VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

22.02.2024

ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV
5 - za mikrobiološke redne in občasne preiskave (iz zajetja in omrežja)
3 - za fizikalno kemijske redne in občasne preiskave (iz zajetji in omrežja)

3k+
Zadovoljnih odjemalcev
naših storitev.
25+
Zanesljivih sodelavcev
na različnih področjih.
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.