O JKP Brezovica
Temeljno poslanstvo podjetja je zagotavljati zadovoljstvo uporabnikov, zaposlenih in lastnika. Podjetje neprestano in kakovostno zagotavlja vsem svojim strankam storitve kot so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, hkrati pa skrbi za čisto in prijazno okolje.

Pitna voda

Zagotavljanje čiste pitne vode je za nas ključnega pomena.

Odpadne vode

Skrbimo za urejeno odvajanje in ustrezno čiščenje odpadnih voda.

Ceste in javne površine

Skrbimo za vzdrževanje cest in ostalih javnih površin v občini.

Zbiranje odpadkov

Upravljamo z zbirnim centrom za ločeno zbiranje odpadkov.

Ceste in javne površine

28.09.2022

Zaradi gradnje infrastrukture bo dnevna popolna zapora ceste Žabnica - Vnanje Gorice pri Žabnica 40.

Zapora bo trajala 29.9.2022 od 8:00 do 14:00 ure

Prosimo vse uporabnike ceste, da upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo.

 

 

VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

02.09.2022

ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV
4 - za mikrobiološke redne in občasne preiskave (iz omrežja)
1 - za fizikalno kemijske redne preiskave (iz omrežja)

VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

05.08.2022

ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV
4 - za mikrobiološke redne in občasne preiskave (iz omrežja)
2 - za fizikalno kemijske redne preiskave (iz omrežja)

3k+
Zadovoljnih odjemalcev
naših storitev.
25+
Zanesljivih sodelavcev
na različnih področjih.