O JKP Brezovica
Temeljno poslanstvo podjetja je zagotavljati zadovoljstvo uporabnikov, zaposlenih in lastnika. Podjetje neprestano in kakovostno zagotavlja vsem svojim strankam storitve kot so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, hkrati pa skrbi za čisto in prijazno okolje.

Pitna voda

Zagotavljanje čiste pitne vode je za nas ključnega pomena.

Odpadne vode

Skrbimo za urejeno odvajanje in ustrezno čiščenje odpadnih voda.

Ceste in javne površine

Skrbimo za vzdrževanje cest in ostalih javnih površin v občini.

Zbiranje odpadkov

Upravljamo z zbirnim centrom za ločeno zbiranje odpadkov.

VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

21.02.2023

ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV
7 - za mikrobiološke redne in občasne preiskave (iz zajetja in omrežja)
3 - za fizikalno kemijske redne preiskave (iz zajetja in omrežja)

VS Zahodna Brezovica

15.02.2023

ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV
2 - za mikrobiološke občasne preiskave (iz omrežja)

Zbirni center

02.02.2023

Delovanje zbirnega centra za ločeno zbiranje bo v letu 2023 obratovalo po urniku:
Sreda od 15. do 18. ure.
Sobota od 9. do 12. ure.

Obratovanje v času praznikov v letu 2023:

  • Sreda 8.2.2023 zaprto
  • Sreda 1.11.2023 zaprto

3k+
Zadovoljnih odjemalcev
naših storitev.
25+
Zanesljivih sodelavcev
na različnih področjih.