VODOVODNI SISTEM ZAHODNI IN ZAPADNI SISTEM BREZOVICA

ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV
2 - za mikrobiološke občasne preiskave (iz omrežja)
1 - za fizikalno kemijske redne preiskave (iz omrežja)

UGOTOVITVE NA TERENU
​Stanje objektov in naprav
Na dan pregleda ter pred tem je bilo suho vreme, pred tem pa je bilo pretežno deževno.
Na zapadnem vodovodu se opravlja stalna dezinfekcija s klorirno napravo (prečrpališče Drobtinka). Vodovod Brezovica - Zahodni se oskrbuje s pitno vodo izključno z dotokom vode iz vodovoda JP Vo-Ka.

Na mestu odvzema vzorcev pitne vode je bila voda na izgled brez posebnosti. Organoleptične lastnosti vode so bile sprejemljive za potrošnike in brez neobičajnih sprememb. Opravljene meritve podajamo v spodnji tabeli.

 Št.  Odvzemno mesto   Skladen / neskladen    Prosti klor (mg/l)  Organoleptični izgled vode 
1. Omrežje - Brezoviška cesta 16 skladen 0,12 sprejemljiv
2. Omrežje - Drobtinška pot 16 neskladen <0,03 sprejemljiv

 

Mikrobiološka preskušanja
En vzorec je bil glede na opravljen obseg laboratorijskih preskušanj, skladen z mikrobiološkimi kriteriji, navedenimi v prilogah pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15). Neskladni vzorec ni bil skladen zaradi prisotnosti koliformnih bakterij (omr. Drobtinška cesta 16).

MNENJE
Na podlagi laboratorijskih preskusov in ugotovitev ob pregledu ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo na vodovodu Zapadna Brezovica in Zahodna Brezovica, varna.

PREDLAGANI UKREPI
Svetujemo redno higiensko vzdrževanje objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo ter temeljito spiranje javnega vodovodnega omrežja s hidrantov, kjer je to potrebno. Ob sanacijah je potrebno upoštevati preventivne ukrepe, zaradi potencialnega onesnaženja vode. Da bi lahko pravočasno ukrepali, v smislu zmanjšanja potencialnega tveganja za zdravje ljudi, je potrebno redno preverjati tudi učinkovitost delovanja dezinfekcijske naprave in po potrebi izvesti vzdrževalna dela za nemoteno delovanje postopkov priprave vode.

Notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

PONOVNO VZORČENJE - Drobtinška pot 23.12.2019
Zaradi neskladnega vzorčenja 26.11.2019 na Drobtinški poti 16 smo dne 23.12.2019 ponovno izvedli vzorčenje pitne vode. Rezultati so bili skladi s pravilnikom o pitni vodi.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.