Kategorija: VS Zahodna Brezovica

ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV

2 - za mikrobiološke občasne preiskave (iz omrežja)

UGOTOVITVE NA TERENU
​Stanje objektov in naprav
Na dan pregleda ter pred tem je bilo suho vreme.

Na mestu odvzema vzorcev pitne vode je bila voda na izgled brez posebnosti. Organoleptične lastnosti vode so bile sprejemljive za potrošnike in brez neobičajnih sprememb. Opravljene meritve podajamo v spodnji tabeli.

 Št.  Odvzemno mesto   Skladen / neskladen    Prosti klor (mg/l)  Organoleptični izgled vode 
1. Omrežje - Brezoviška cesta 16 skladen <0,03 sprejemljiv
2. Omrežje - Starovaška cesta 19 skladen <0,10 sprejemljiv


Mikrobiološka preskušanja

Odvzeta vzorca pitne vode sta bila glede na opravljen obseg laboratorijskih preskušanj skladna z mikrobiološkimi kriteriji, navedenimi v Uredbi o pitni vodi (Ur. list RS št. 61/2023).

MNENJE
Na podlagi laboratorijskih preskusov in ugotovitev ob pregledu ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo na vodovodu Brezovica - Zahodni, varna.

PREDLAGANI UKREPI
Svetujemo redno higiensko vzdrževanje objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo ter temeljito spiranje javnega vodovodnega omrežja s hidrantov, kjer je to potrebno. Ob sanacijah je potrebno upoštevati preventivne ukrepe, zaradi potencialnega onesnaženja vode. Da bi lahko pravočasno ukrepali, v smislu zmanjšanja potencialnega tveganja za zdravje ljudi, je potrebno redno preverjati tudi učinkovitost delovanja dezinfekcijske naprave in po potrebi izvesti vzdrževalna dela za nemoteno delovanje postopkov priprave vode.

Notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.