Kategorija: VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV
7 - za mikrobiološke redne in občasne preiskave (iz zajetja in omrežja)
3 - za fizikalno kemijske redne preiskave (iz zajetja in omrežja)

UGOTOVITVE NA TERENU
​Stanje objektov in naprav
Na dan pregleda ter pred tem je bilo pretežno suho vreme. Naravne površine vodovarstvenih pasov oziroma vodozbirnih površin so bile delno prektrite s snežno odejo (debeline 25 cm).


Na vodovodu se opravlja stalna filtracija pitne vode - ultrafiltracija in dezinfekcija s klorirno napravo (Vodarna Virje). Na zajetju Vnanje Gorice (vrtina) je bila vključena priprava vode (dezinfekcija pitne vode - klorirna naprava).
​V času pregleda se je uporabljalo vodo iz zajetja Virje in zajetja Veliki vrh Vnanje Gorice (vrtina).

Na mestu odvzema vzorcev pitne vode je bila voda na izgled brez posebnosti. Organoleptične lastnosti vode so bile sprejemljive za potrošnike in brez neobičajnih sprememb. Opravljene meritve podajamo v spodnji tabeli.

Zap. Št. Odvzemno mesto Skladen / neskladen Prosti klor (mg/l) Organoleptični izgled vode
1. Omrežje - vrtec Vnanje Gorice skladen 0,19 sprejemljiv
2. Zajetje - vrtina VG-1/2007 skladen / sprejemljiv
3. Zajetje - Virje Vv-1/86 surova voda neskladen / sprejemljiv
4. Zajetje - Virje po ultra filtraciji pred dezinfekcijo skladen / sprejemljiv
5. Omrežje - vrtec Podpeč skladen 0,22 sprejemljiv
6. Omrežje - Gorenja Brezovica 4 skladen 0,03 sprejemljiv
7. Omrežje - vrtec Notranje Gorice skladen 0,23 sprejemljiv

 

Mikrobiološka preskušanja
Vsi odvzeti vzorci pitne vode po končani pripravi so bili na opravljen obseg laboratorijskih preskušanj skladni z mikrobiološkimi kriteriji, navedenimi v prilogah pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15), medtem ko en vzorec (surova voda - pred pripravo) ni bil skladen zaradi prisotnosti bakterij enterokoki in koliformnih bakterij. 

Fizikalno kemijska preskušanja
Glede na obseg in rezultate opravljenih preiskav so bili odvzeti vzorci pitne vode, za fizikalno kemijska preskušanja, skladni z zahtevami zgoraj omenjenega pravilnika.

MNENJE
Na podlagi laboratorijskih preskusov in ugotovitev ob pregledu ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo na vodovodu Podpeč - Preserje in Vnanje Gorice, varna.

PREDLAGANI UKREPI
Svetujemo redno higiensko vzdrževanje objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo ter temeljito spiranje javnega vodovodnega omrežja s hidrantov, kjer je to potrebno. Ob sanacijah je potrebno upoštevati preventivne ukrepe, zaradi potencialnega onesnaženja vode. Da bi lahko pravočasno ukrepali, v smislu zmanjšanja potencialnega tveganja za zdravje ljudi, je potrebno redno preverjati tudi učinkovitost delovanja dezinfekcijskih naprav in po potrebi izvesti vzdrževalna dela za nemoteno delovanje postopkov priprave vode.

Notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.