Kategorija: VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV
4 - za mikrobiološke redne in občasne preiskave (iz omrežja)
2 - za fizikalno kemijske redne preiskave (iz omrežja)

UGOTOVITVE NA TERENU
​Stanje objektov in naprav
Na dan pregleda je bilo suho vreme (2 dni po dežju - nevihta).

Na vodovodu se opravlja stalna filtracija pitne vode - ultrafiltracija in dezinfekcija s klorirno napravo (Vodarna Virje). Na zajetju Vnanje Gorice (vrtina) je bila vključena priprava vode (dezinfekcija pitne vode - klorirna naprava).
​V času pregleda se je uporabljalo vodo iz zajetja Virje in zajetja Veliki vrh Vnanje Gorice (vrtina).

Na mestu odvzema vzorcev pitne vode je bila voda na izgled brez posebnosti. Organoleptične lastnosti vode so bile sprejemljive za potrošnike in brez neobičajnih sprememb. Opravljene meritve podajamo v spodnji tabeli.

Zap. Št. Odvzemno mesto Skladen / neskladen Prosti klor (mg/l) Organoleptični izgled vode
1. Omrežje - vrtec Vnanje Gorice skladen 0,04 sprejemljiv
2. Omrežje - Notranje Gorice DEOS skladen 0,10 sprejemljiv
3. Omrežje - Gorenja Brezovica 4 neskladen <0,03 sprejemljiv
4. Omrežje - Kamnik pod Krimom 6 skladen 0,03 sprejemljiv

 

Mikrobiološka preskušanja
Trije odvzeti vzorci pitne vode je bilo glede na opravljen obseg laboratorijskih preskušanj skladnih z mikrobiološkimi kriteriji, navedenimi v Uredbi o pitni vodi (Uradni list RS št. 61/2023), medtem ko je bil en vzorec ne skladen zaradi prisotnosti koliformnih bakterij.
Fizikalno kemijska preskušanja
Glede na obseg in rezultate opravljenih preiskav sta bila odvzeta vzorca pitne vode, za fizikalno kemijska preskušanja, skladna z zahtevami zgoraj omenjene Uredbe.

MNENJE
Na podlagi laboratorijskih preskusov in ugotovitev ob pregledu ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo na vodovodu Podpeč - Preserje in Vnanje Gorice, kljub manjšemu odstopanju varna.

PREDLAGANI UKREPI
Glede na ugotovljeno mikrobiološko neskladnost (indikatorski parameter) vzorca pitne vode predlagamo, da se poskuša ugotoviti vzroke le-te in čimprej izvede ukrepe za njihovo odpravo. Zatem predlagamo kontrolni pregled in ponovno vzorčenje pitne vode na omrežju pri uporabniku.
Svetujemo redno higiensko vzdrževanje objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo ter temeljito spiranje javnega vodovodnega omrežja s hidrantov, kjer je to potrebno. Ob sanacijah je potrebno upoštevati preventivne ukrepe, zaradi potencialnega onesnaženja vode. Da bi lahko pravočasno ukrepali, v smislu zmanjšanja potencialnega tveganja za zdravje ljudi, je potrebno redno preverjati tudi učinkovitost delovanja dezinfekcijskih naprav in po potrebi izvesti vzdrževalna dela za nemoteno delovanje postopkov priprave vode.

Notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.