Arhiv vseh objav: Ceste in javne površine

Breadcrumbs

Splošno        |         Pitna voda         |         Odpadne vode         |         Ceste in javne površine         |         Zbiranje odpadkov         |         Vse objave


Skrbimo za vzdrževanje cest in ostalih javnih površin v občini.


Ceste in javne površine

15.07.2022

Vzorčenje in mikrobiološki preskusi vode iz Podpeškega jezera in jezera na Rakitni so bili izvedeni s strani akreditiranega laboratorija, ter v skladu s predpisi, ki se jo uporabljajo pri uradno zavedenih kopalnih vodah.  


1. Vzorčenje je bilo izvedeno 27.6.2022, rezultate analiz  smo prejeli 13.7.2022


Vzorci iz obeh jezer so skladni s predpisi.

Rezultate preskusov si lahko ogledate na povezavi.

Ceste in javne površine

17.08.2021

V skrbi za zdravje kopalcev smo naročili mikrobiološke preskuse vode iz Podpeškega jezera in jezera Rakitna. Vzorčenje in meritve so bile izvedene s  strani akreditiranega laboratorija, ter v skladu z  zakonodajo, ki se jo uporablja pri uradno zavedenih kopalnih vodah.  


1. Vzorčenje je bilo izvedeno 22.6.2021, rezultate analiz  smo prejeli 6.7.2021
2. Vzorčenje je bilo izvedeno 4.8.2021, rezultate analiz  smo prejeli 16.8.2021

Vzorci iz obeh jezer so skladni s predpisi, voda pa se po kriterijih ocenjuje kot odlična.

Rezultate preskusov si lahko ogledate na povezavi.

Ceste in javne površine

24.08.2020

Obveščamo, da bodo zaradi del v sklopu projekta »Ureditev pločnika na lokalni cesti LC 022071 Kamnik – Preserje v naselju Preserje«, 25.8. in 26. 8.2020 med 7.00 in 15.00 uro, na lokalni cesti LC 022071 Kamnik – Preserje občasne kratkotrajne (20 min) popolne zapore ceste. Zapore bodo potekale na območju Osnovne šole Preserje, v skupni dolžini 300 m.

Prosimo za razumevanje.

Ceste in javne površine

19.08.2020

V skrbi za zdravje kopalcev smo naročili mikrobiološke preskuse vode iz obeh jezer v občini Brezovica. Vzorčenje in meritve so bile izvedene s strani akreditiranega laboratorija, ter v skladu z zakonodajo, ki se jo sicer uporablja pri uradno zavedenih kopalnih vodah.

Rezultate letošnjih analiz smo prejeli 19.8.2020.

Rezultati preskusov vode Podpeškega jezera kažejo, da so vzorci skladni s predpisi za kopalne vode.

Slabši rezultat pa je pokazala analiza vode v jezeru na Rakitni, saj je količina enterokokov presegla mejne vrednosti, ki se uporabljajo za kopalne vode.

Rezultate preskusov si lahko ogledate na povezavi. Po mnenju stroke gre za onesnaženje starejšega izvora, ki lahko izhaja še iz spomladanskega obdobja.

Zaradi povišane vrednosti enterokokov v vodi jezera na Rakitni kopanje odsvetujemo. Če se kopanju v jezeru kljub temu ne morete upreti, pa poskrbite, da vode ne zaužijete.

Povečana prisotnost enterokokov, so pokazatelj onesnaženja s fekalijami starejšega izvora. Izvor onesnaženja je nemogoče ugotoviti tako zaradi časovne oddaljenosti, kot tudi zaradi številnosti možnih vzrokov na precej velikem prispevnem območju jezera, ki ga predstavljajo »Zahribi«. Enterokoki lahko pridejo v naravno okolje (jezero) tako iz puščajoče kanalizacije oziroma greznic (čeprav bi v tem primeru pričakovali tudi povečano količino bakterije E.coli), kot tudi s spiranjem (deževje) pašnikov in njiv, ki so bili gnojeni, navsezadnje pa bi lahko bili izvor tudi ptičji iztrebki. Izvor fekalij v jezeru torej nikakor ni mogoče pripisati samo neposrednim objektom in površinam ob jezeru, saj je prispevno območje veliko vsaj 88 hektarjev.

Ceste in javne površine

27.05.2020

Obveščamo vas, da bo javna pot št. 523751Vnanje Gorice – Požarnice zaprta s popolno zaporo od 1.6. do 1.7.2020, zaradi gradnje zadrževalnih jaškov, obvoz bo urejen.

JKP Brezovica - popolna zapora poti Vnanje Gorice - Požarnice

Ceste in javne površine

02.09.2019

Obveščamo vse uporabnike ceste Kamnik – Prevalje 21 (mimo železniške postaje Preserje) odsek 523271, da bo zaradi sanacije okvare na vodovodu na stacionaži 400 m od državne ceste, cesta v obe smeri zaprta
Obvoza ni.

Predviden čas zapore: do preklica.

JKP Brezovica - Ceste in javne površine - delovna zapora

Ceste in javne površine

22.08.2019

V skrbi za zdravje kopalcev smo naročili mikrobiološke preskuse vode iz Podpeškega jezera in jezera Rakitna. Vzorčenje in meritve so bile izvedene s strani akreditiranega laboratorija, ter v skladu z zakonodajo, ki se jo uporablja pri uradno zavedenih kopalnih vodah.

1. Vzorčenje je bilo izvedeno 5.7.2019, rezultate analiz smo prejeli 23.7.2019.
2. Vzorčenje je bilo izvedeno 8.8.2019, rezultate analiz smo prejeli 22.8.2019.

Vzorci iz obeh jezer so skladni s predpisi, voda pa se po kriterijih ocenjuje kot odlična.

Rezultate preskusov si lahko ogledate na povezavi-ne dela.

Ceste in javne površine

14.08.2018

V skrbi za zdravje kopalcev smo 7.8.2018 naročili ponovne mikrobiološke preskuse vode iz obeh jezer v občini Brezovica. Vzorčenje in meritve so bile izvedene s strani akreditiranega laboratorija, ter v skladu z zakonodajo, ki se jo sicer uporablja pri uradno zavedenih kopalnih vodah.

Rezultate analiz smo prejeli 14.8.2018.

Rezultati preskusov vode tako Podpeškega jezera kot tudi jezera na Rakitni kažejo na odlično kakovost vode.

Rezultate preskusov si lahko ogledate na povezavi - ne dela.

Opozorilo o odsvetovanju kopanja v jezeru na Rakitni, ki smo ga izdali 1.8.2018, ne velja več. Še vedno velja, da jezeri nista uradni kopalni vodi in je kopanje na lastno odgovornost.

Kakovost vode v jezeru Rakitna - dodatne informacije
Področje upravljanja kakovosti kopalnih voda urejajo Zakon o vodah in njegova novela iz leta 2008 (Uradni list RS, št. 67/02 in 57/08) ter podzakonska predpisa, Pravilnik o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje kopalnih voda (Uradni list RS, št. 39/08) in Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08). Novela zakona o vodah daje pravno podlago za določitev kopalnih voda ter za določitev vrst in načina izvajanja nalog upravljanja kakovosti kopalnih voda, ki jih določi Vlada RS.

Podpeško jezero in jezero na Rakitni nista kopalni vodi, na katerih bi si pristojnosti monitoringa kakovosti delila Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Ministrstvo za zdravje (MZDR), zato se na teh dveh jezerih vse do lanskega leta meritve sploh niso izvajale.

V lanskem letu sta Občina Brezovica in JKP Brezovica d.o.o., v skrbi za zdravje in varnost kopalcev, na lastno pobudo pri akreditiranem laboratoriju, ki tovrstne meritve izvaja (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano), naročili odvzem in analizo vzorcev tudi v naših dveh jezerih.
Meritvi sta bili izvedeni dvakrat v kopalni sezoni – v prvi polovici julija in v prvi polovici avgusta. Enako kot v preteklem letu, so bili vzorci odvzeti tudi letos v prvi polovici julija (rezultate smo prejeli 1.8.2018), drugič pa je bil vzorec odvzet 7.8.2018. Glede na slabe rezultate julijskega vzorca iz jezera na Rakitni pričakujemo, da bodo rezultati drugih meritev izdelani v krajšem roku, tako da pričakujemo poročilo o meritvah konec prihodnjega tedna (do 17.8.2018).

V julijskem vzorcu tudi v jezeru Rakitna ni bila zaznana večja količina bakterij E.coli (ki so prisotne v »svežih« fekalijah), je pa bila povečana prisotnost enterokokov, ki pa so pokazatelj onesnaženja s fekalijami starejšega izvora. Izvor onesnaženja je nemogoče ugotoviti tako zaradi časovne oddaljenosti, kot tudi zaradi številnosti možnih vzrokov na precej velikem prispevnem območju jezera, ki ga predstavljajo »Zahribi«. Enterokoki lahko pridejo v naravno okolje (jezero) tako iz puščajoče kanalizacije oziroma greznic (čeprav bi v tem primeru pričakovali tudi povečano količino bakterije E.coli), kot tudi s spiranjem (deževje) pašnikov in njiv, ki so bili gnojeni, navsezadnje pa bi lahko bili izvor tudi ptičji iztrebki. Izvor fekalij v jezeru torej nikakor ni mogoče pripisati samo neposrednim objektom in površinam ob jezeru, saj je prispevno območje veliko vsaj 88 hektarjev.

Javne kanalizacije na tem delu Rakitne še ni, zato so do takrat v uporabi greznice in male čistilne naprave. Za vodotesnost in pravilno rabo so predvsem odgovorni lastniki teh naprav. JKP Brezovica d.o.o. izvaja plansko čiščenje teh greznic in pri tem smo pozorni tudi na morebitne anomalije.

Javnost bo z rezultati novih analiz vsakokrat obveščena takoj, ko bodo znani rezultati. Do takrat pa v izogib težavam, ki jih pri bolj občutljivih ljudeh lahko povzročijo te bakterije, odsvetujemo kopanje v jezeru oziroma, v kolikor se kopanju ne morete odpovedati, priporočamo izogibanju zaužitja ter tuširanje po kopanju.
Natisni - povezava ne dela

Ceste in javne površine

01.08.2018

V skrbi za zdravje kopalcev smo tako kot v preteklem letu, tudi letos naročili mikrobiološke preskuse vode iz obeh jezer v občini Brezovica. Vzorčenje in meritve so bile izvedene s strani akreditiranega laboratorija, ter v skladu z zakonodajo, ki se jo sicer uporablja pri uradno zavedenih kopalnih vodah.

Rezultate letošnjih analiz smo prejeli 1.8.2018.

Rezultati preskusov vode Podpeškega jezera kažejo na odlično kakovost vode.

Slabši rezultat pa je pokazala analiza vode v jezeru na Rakitni, saj je količina enterokokov močno presegla mejne vrednosti, ki se uporabljajo za kopalne vode.

Rezultate preskusov si lahko ogledate na povezavi - ne dela. Po mnenju stroke gre za onesnaženje starejšega izvora, ki lahko izhaja še iz spomladanskega obdobja.

Zaradi povišane vrednosti enterokokov v vodi jezera na Rakitni kopanje odsvetujemo. Če se kopanju v jezeru kljub temu ne morete upreti, pa poskrbite, da vode ne zaužijete.

Ceste in javne površine

14.07.2017

V skrbi za zdravje naših občanov smo se odločili, da preverimo, ali je voda v dveh jezerih in Ljubljanici v občini Brezovica dovolj čista, da se lahko občani brez skrbi kopajo v njej in jo kakšen požirek po nesreči tudi popijejo.
Vzorčenje in meritve so bile izvedene s strani akreditiranega laboratorija, ter v skladu z zakonodajo, ki se jo sicer uporablja pri uradno zavedenih kopalnih vodah.

Rezultati meritev so bili krepko nad pričakovanji in si jih lahko ogledate tukaj.

V občini Brezovica ni uradno registriranih kopalnih voda in uradnih kopališč, zato velja opozorilo, da je kopanje na lastno odgovornost.

rakitna

 

Ceste in javne površine

03.06.2016

Popolne zapore nivojskega železniškega prehoda na Mavsarjevi cesti v Notranjih Goricah bodo:

​JUNIJ

 • 18.6.-21.6.2016 od 6.00-16.00
 • 25.6.-27.6.2016 od 6.00-16.00

JULIJ

 • 2.7.-5.7.2016 od 6.00-16.00
 • 9.7.-12.7.2016 od 6.00-16.00
 • 16.7.-19.7.2016 od 6.00-16.00
 • 23.7.-26.7.2016 od 6.00-16.00

AVGUST

 • ​6.8.-11.8.2016 od 6.00-16.00
Ceste in javne površine

26.05.2016

V času od 30.5.2016 do 3.6.2016 bo potekalo asfaltiranje na posameznih cestah v krajih:

 • Žabnica,
 • Podplešivica,
 • Notranje Gorice,
 • Jezero, in
 • Kamnik pod Krimom

Dne: ​30.6.2016 bo popolna zapora posameznih odsekov ceste Žabnica - Lukovica in Žabnica - Podplešivica, ter delne zapore na ostalih cestah.

Prosimo za previdnost in upoštevanje prometne signalizacije.

Hvala za razumevanje.

Ceste in javne površine

16.05.2016

V času od 30.5.2016 do 3.6.2016 bo potekalo asfaltiranje na posameznih cestah v krajih:

 • Žabnica,
 • Podplešivica,
 • Notranje Gorice,
 • Jezero, in
 • Kamnik pod Krimom

Dne: ​30.6.2016 bo popolna zapora posameznih odsekov ceste Žabnica - Lukovica in Žabnica - Podplešivica, ter delne zapore na ostalih cestah.

Prosimo za previdnost in upoštevanje prometne signalizacije.

Hvala za razumevanje.

Ceste in javne površine

03.12.2015

Jutri 4.12.2015 bo zaradi popravila vodovoda popolna zapora ceste Pod goricami pri hišni številki 49.
Zapora bo trajala predvidoma od 8:00 do 14:00 ure.

​Hvala za razumevanje.

Ceste in javne površine

09.08.2015

Od 10.8. do 31.8.2015 bo popolna zapora ceste Podpeč-Lipe v občini Brezovica. Obvoz bo možen preko Iga ali Brezovice. Avtobusne linije bodo v tem času spremenjene.

Ceste in javne površine

08.10.2010

JKP Brezovica - ceste in javne površine - obrezovanje drevja in grmičevjaZaradi zagotavljana prometne varnosti, še posebej v zimskem času, ko se pod težo snega zlomi marsikatera veja ali pa celo podre drevo, vse prebivalce občine Brezovica, ki živijo ob občinskih cestah, kategoriziranih javnih cestah in poteh, pozivamo, da obrežejo svoj drevje in grmičevje, ki raste na njihovih parcelah in s svojo velikostjo posegajo v cestno območje ter s tem zmanjšujejo prosti profil ceste.

Drevesa, ki rastejo ob omenjenih cestah morajo biti obrezana tako, da je prosta višina nad cesto najmanj 4,5m. Po širini pa mora biti grmičevje ali drevje obrezano najmanj do zunanjega roba bankine. Kjer bankine ob cestišču ni, pa najmanj 1m od roba asfalta ceste. (glej sliko).

Če potrebujete pomoč pri obrezovanju, nas pokličite na tel.: 01 363 30 20.