Pitna voda

Breadcrumbs

Zagotavljanje čiste pitne vode je za nas ključnega pomena.

vodovod hidroforna postajaJavno komunalno podjetje Brezovica oskrbuje:

dve vodovodni omrežji v Občini Brezovica

16 od 18 naselij v občini

več kot 8800 občanov

približno 80 km primarnih in sekundarnih cevovodov

45 km hišnih priključkov

Za vodovodni sistem skrbijo 4 zaposleni, katerih poglavitne naloge so upravljanje, vzdrževanje in nadzor objektov ter naprav za oskrbo s pitno vodo. Kakovost vode, redno po programu v skladu z notranjim nadzorom po HACCP sistemu in po potrebi, nadzira Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.