Obrazci

Breadcrumbs

E-obvestila

Prijava na E-obvestila

E-računi

Splošni pogoji za poslovanje z e-računi
1: Vloga za izdajo e-računa
2: Vloga za prenehanje izdaje e-računa


Plačilo s trajnim nalogom

3: Soglasje za SEPA direktno obremenitev


Vodovod in kanalizacija

4: Vloga za izdajo projektnih pogojev / soglasja za vodovod in kanalizacijo

Priloge:

  • Idejna zasnova predvidene gradnje
  • Situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500
  • Opis specifičnosti gradnje s predvideno potrošnjo vode
5: Vloga za izdajo soglasja za priključitev  
6: Vloga za pregled izvedbe priključka  
7: Vloga za pridobitev vodovodnega / kanalizacijskega priključka

Priloge:

  • Projekt vodovodnega priključka
  • Dokazilo o lastništvu objekta in soglasje solastnikov objekta, če je objekt v skupni lasti
  • Kopija gradbenega dovoljenja
  • Kopije služnostnih pogodb lastnikov, po katerih bo potekal priključek
8: Vloga za spremembo podatkov o odjemnem mestu  
9: Zahtevek za kontrolo vodomera  
10: Vloga za ukinitev odjemnega mesta  
11: Vloga za prestavitev vodomernega jaška  
Vloga za izdelavo ocene obratovanja za malo komunalno čistilno napravo (MKČN)

Priloge:

  • Tehnična dokumentacija (dobite jo od proizvajalca oz. dobavitelja - prospekti niso tehnična dokumentacija)
  • Izjava o skladnosti z navedenim certifikatom (dobite jo od proizvajalca oz. dobavitelja)
12: Obrazec za naročilo zakoličbe in nadzora  

Ceste

13:  Vloga za izdajo soglasja za poseg v cestni pas
14: Vloga za oprostitev okoljske dajatve za kmetijsko dejavnost
15: Vloga za oprostitev plačila grezničnine
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.