Vizija in poslanstvo podjetja

Breadcrumbs

Vizija podjetja

Postati sodobno tehnološko opremljeno, razvojno naravnano in ekološko usmerjeno podjetje. Dosegati želimo visok standard oskrbe in visoko stopnjo kakovosti storitev po standardih razvitih držav za najnižjo možno ceno komunalnih dobrin in storitev. Ustvarjali bomo nove ponudbe v storitvah javnega sektorja in izpopolnjevali obstoječe dejavnosti družbe. Zagotovili bomo čim kvalitetnejše zadovoljevanje potreb občanov in podjetij po javnih komunalnih storitvah ter težili k čim manjšem onesnaževanju okolja. Uporabnikom naših storitev želimo zagotoviti evropsko sprejemljiv standard zagotavljanja javnih gospodarskih služb, opredeljenih z zakoni ter drugimi sprejetimi predpisi ter sprejetimi akti lastnika podjetja.

Cilji podjetja

  • specializirati se na izgradnji komunalne infrastrukture
  • prevzeti v upravljanje celotni vodovod in kanalizacijo v občini
  • razvijati in prevzeti nove javne gospodarske službe
  • ustvariti komunalno podjetje, ki bo sposobno za ustanovitelja kakovostno izvajati čim več gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, ki bodo v interesu ustanovitelja, podjetja in uporabnikov
  • izgradnja oz. obnova vodooskrbnega sistema
  • pridobiti nove vodne vire

Cilje podjetja uresničujemo z jasno začrtanimi okvirnimi cilji v planu razvoja podjetja ter s konkretno zastavljenimi cilji in nalogami, ki si jih zastavljamo v letnem planu dela podjetja.

Poslanstvo podjetja

Temeljno poslanstvo podjetja je zagotavljati zadovoljstvo uporabnikov, zaposlenih in lastnika. Podjetje neprestano in kakovostno zagotavlja vsem svojim strankam storitve kot so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, hkrati pa skrbi za čisto in prijazno okolje.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.