Dejavnosti podjetja

Breadcrumbs

Temeljno poslanstvo podjetja je zagotavljati zadovoljstvo uporabnikov, zaposlenih in lastnika. Podjetje neprestano in kakovostno zagotavlja vsem svojim strankam storitve kot so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod in pokopališke storitve, hkrati pa skrbi za čisto in prijazno okolje.

PITNA VODA

Aktualna obvestila o pitni vodi

ODPADNE VODE

Aktualna obvestila o odpadnih vodah

CESTE IN JAVNE POVRŠINE

Aktualna obvestila o cestah in javnih površinah

ZBIRANJE ODPADKOV

Splošne informacije o zbiranju odpadkov