Rezultati ponovnih analiz kakovosti vode v jezerih - voda je odlične kakovosti v obeh jezerih

Breadcrumbs

V skrbi za zdravje kopalcev smo 7.8.2018 naročili ponovne mikrobiološke preskuse vode iz obeh jezer v občini Brezovica. Vzorčenje in meritve so bile izvedene s strani akreditiranega laboratorija, ter v skladu z zakonodajo, ki se jo sicer uporablja pri uradno zavedenih kopalnih vodah.

Rezultate analiz smo prejeli 14.8.2018.

Rezultati preskusov vode tako Podpeškega jezera kot tudi jezera na Rakitni kažejo na odlično kakovost vode.

Rezultate preskusov si lahko ogledate na povezavi - ne dela.

Opozorilo o odsvetovanju kopanja v jezeru na Rakitni, ki smo ga izdali 1.8.2018, ne velja več. Še vedno velja, da jezeri nista uradni kopalni vodi in je kopanje na lastno odgovornost.

Kakovost vode v jezeru Rakitna - dodatne informacije
Področje upravljanja kakovosti kopalnih voda urejajo Zakon o vodah in njegova novela iz leta 2008 (Uradni list RS, št. 67/02 in 57/08) ter podzakonska predpisa, Pravilnik o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje kopalnih voda (Uradni list RS, št. 39/08) in Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08). Novela zakona o vodah daje pravno podlago za določitev kopalnih voda ter za določitev vrst in načina izvajanja nalog upravljanja kakovosti kopalnih voda, ki jih določi Vlada RS.

Podpeško jezero in jezero na Rakitni nista kopalni vodi, na katerih bi si pristojnosti monitoringa kakovosti delila Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Ministrstvo za zdravje (MZDR), zato se na teh dveh jezerih vse do lanskega leta meritve sploh niso izvajale.

V lanskem letu sta Občina Brezovica in JKP Brezovica d.o.o., v skrbi za zdravje in varnost kopalcev, na lastno pobudo pri akreditiranem laboratoriju, ki tovrstne meritve izvaja (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano), naročili odvzem in analizo vzorcev tudi v naših dveh jezerih.
Meritvi sta bili izvedeni dvakrat v kopalni sezoni – v prvi polovici julija in v prvi polovici avgusta. Enako kot v preteklem letu, so bili vzorci odvzeti tudi letos v prvi polovici julija (rezultate smo prejeli 1.8.2018), drugič pa je bil vzorec odvzet 7.8.2018. Glede na slabe rezultate julijskega vzorca iz jezera na Rakitni pričakujemo, da bodo rezultati drugih meritev izdelani v krajšem roku, tako da pričakujemo poročilo o meritvah konec prihodnjega tedna (do 17.8.2018).

V julijskem vzorcu tudi v jezeru Rakitna ni bila zaznana večja količina bakterij E.coli (ki so prisotne v »svežih« fekalijah), je pa bila povečana prisotnost enterokokov, ki pa so pokazatelj onesnaženja s fekalijami starejšega izvora. Izvor onesnaženja je nemogoče ugotoviti tako zaradi časovne oddaljenosti, kot tudi zaradi številnosti možnih vzrokov na precej velikem prispevnem območju jezera, ki ga predstavljajo »Zahribi«. Enterokoki lahko pridejo v naravno okolje (jezero) tako iz puščajoče kanalizacije oziroma greznic (čeprav bi v tem primeru pričakovali tudi povečano količino bakterije E.coli), kot tudi s spiranjem (deževje) pašnikov in njiv, ki so bili gnojeni, navsezadnje pa bi lahko bili izvor tudi ptičji iztrebki. Izvor fekalij v jezeru torej nikakor ni mogoče pripisati samo neposrednim objektom in površinam ob jezeru, saj je prispevno območje veliko vsaj 88 hektarjev.

Javne kanalizacije na tem delu Rakitne še ni, zato so do takrat v uporabi greznice in male čistilne naprave. Za vodotesnost in pravilno rabo so predvsem odgovorni lastniki teh naprav. JKP Brezovica d.o.o. izvaja plansko čiščenje teh greznic in pri tem smo pozorni tudi na morebitne anomalije.

Javnost bo z rezultati novih analiz vsakokrat obveščena takoj, ko bodo znani rezultati. Do takrat pa v izogib težavam, ki jih pri bolj občutljivih ljudeh lahko povzročijo te bakterije, odsvetujemo kopanje v jezeru oziroma, v kolikor se kopanju ne morete odpovedati, priporočamo izogibanju zaužitja ter tuširanje po kopanju.
Natisni - povezava ne dela

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.