Javne površine

Breadcrumbs

Vzdrževanje javnih površin se izvaja na celotnem delu občine Brezovica.

Redno čistimo avtobusna postajališča, okolico ekoloških otokov in okolico obeh jezer, kjer izvajamo tudi košnjo trave. Redno košnjo izvajamo še na drugih zelenicah javnih površin in obcestnih zelenih pasovih.