Izdaja pogojev in soglasij

Breadcrumbs

Za kakršne koli posege v varovalni pas ceste in samo cestno telo je potrebno predhodno pridobiti soglasje upravljavca oziroma vzdrževalca cest. Za lokalne ceste in kategorizirane javne poti in ceste v občinski lasti izdaja soglasja JKP Brezovica. Enako velja za pločnike in druge javne površine.

Za izdajo soglasja je potrebno oddati vlogo in potrebno dokumentacijo, glede na vrsto nameravanega posega. Prav tako je potrebno pridobiti soglasje za izredne prevoze.

Za državne ceste je pristojna Direkcija Republike Slovenije za ceste (DRSC).

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.