Letno vzdrževanje cest

Breadcrumbs

Podjetje vzdržuje kategorizirane ceste v vseh šestnajstih naseljih občine Brezovica. Vzdrževanje se deli na letno in zimsko vzdrževanje.

Letno vzdrževanje obsega predvsem naslednje aktivnosti:

  • periodično pregledovanje ceste
  • obnavljanje in popravila poškodovanih delov cestišč in pločnikov
  • krpanje, nasipanje udarnih jam
  • čiščenje jaškov, muld in prepustov
  • košnja trave ob cestišču
  • obrezovanje drevja in grmičevja ob cestah
  • ročno in strojno letno pometanje cestišč in pločnikov
  • nameščanje nove prometne signalizacije in obnavljanje obstoječe
  • izvajanje zimske službe

V občini Brezovica vzdržujemo 16,5 km lokalnih cest, 82,3 km javnih poti in 14,5 km pločnikov.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.