Letno vzdrževanje cest

Breadcrumbs

Podjetje vzdržuje kategorizirane ceste v vseh šestnajstih naseljih občine Brezovica. Vzdrževanje se deli na letno in zimsko vzdrževanje.

Letno vzdrževanje obsega predvsem naslednje aktivnosti:

  • periodično pregledovanje ceste
  • obnavljanje in popravila poškodovanih delov cestišč in pločnikov
  • krpanje, nasipanje udarnih jam
  • čiščenje jaškov, muld in prepustov
  • košnja trave ob cestišču
  • obrezovanje drevja in grmičevja ob cestah
  • ročno in strojno letno pometanje cestišč in pločnikov
  • nameščanje nove prometne signalizacije in obnavljanje obstoječe
  • izvajanje zimske službe

V občini Brezovica vzdržujemo 16,5 km lokalnih cest, 82,3 km javnih poti in 14,5 km pločnikov.