Zimska služba

Breadcrumbs

V Občini Brezovica obstajajo različne kategorije cest, ki med seboj povezujejo naselja, krajevne skupnosti  in sosednje občine. Tako kot je v letnem času na vseh cestah pomembno redno vzdrževanje cest, je v zimskem času za varnost prometa pomembno, da je izvajanje zimske službe učinkovito.

Višinska razlika med posameznimi kraji v Občini Brezovica je nekaj sto metrov, zato so tudi vremenske razmere lahko zelo različne.

Kako je organizirano izvajanje zimske službe?

Zimsko službo izvaja Javno komunalno podjetje Brezovica s podizvajalci. Izvajanje zimske službe poteka po izvedbenem programu zimske službe, v katerem so določene odgovorne osebe, načrt cestne mreže s prioritetami. Izvedbeni program pred pričetkom začetka zimske službe potrdi župan.

Zimsko službo izvaja JKP Brezovica z dvema traktorjema in tovornim vozilom, devet kooperantov pa z lastnimi traktorji.

Za preventivno posipanje cest in javnih površin proti poledici se uporablja samo morsko sol. Mešanica soli in peska pa se uporablja ob sneženju.

Za izvajanje zimske službe uporabljamo 10 čelnih plugov, 3 koničaste pluge, 10 samonakladalnih posipalnikov, en roto posipalnik ter rovokopač (kombinirka).

Izvajalci pričnejo s pluženjem, ko zapade 10 cm snega, običajno pa tudi že prej, če je pričakovati daljše in močno sneženje. Izvajalci plužijo ceste in javne površine po določeni prioriteti. Prednost imajo ceste, na katerih poteka največ prometa, ceste po katerih poteka avtobusni promet in ceste, ki imajo strmejši naklon cestišča.

Pluženje in posipanje izvajamo na 16,5 km lokalnih cest in 82,3 km javnih poti, na 2087 m2 avtobusnih postajališč, 45.694 m2 parkirišč pred zdravstvenimi, kulturnimi in gasilskimi domovi ter na drugih javnih površinah.

Izvajalci zimske službe po krajevnih skupnostih

KS Brezovica
Pluženje izvaja Sojer Klemen z dvema čelnima plugoma, posipanje pa z samonakladalnim posipalnikom.
Pluženje pločnikov izvaja Vehar Matjaž s koničastim plugom, posipanje pa s samonakladalnim posipalnikom. 

Zimska služba KS Brezovica

KS Vnanje Gorice

Pluženje in posipanje izvaja Japelj Marjan s čelnim plugom in samonakladalnim posipalnikom.
Pluženje pločnikov izvaja Vehar Matjaž s koničastim plugom, posipanje pa s samonakladalnim posipalnikom. 

Zimska služba KS Brezovica - Vnanje Gorice

KS Notranje Gorice

V Notranjih Goricah pluži in posipa JKP Brezovica in Rok Petelin s koničastimi plugi in samonakladalnimi posiplaniki.
Pluženje pločnikov izvaja Vehar Matjaž s koničastim plugom, posipanje pa s samonakladalnim posipalnikom.  

Zimska služba KS Brezovica - Notranje Gorice

KS Podpeč-Preserje

V krajevni skupnosti Podpeč-Preserje plužijo in posipajo ceste Petrovčič Igor, Klemen Šuštaršič in JKP Brezovica z dvema strojema. 
Nekatera parkirišča in javne površine čisti Lovro Vidmar z rovokopačem.

Zimska služba KS Brezovica - Podpeč-Preserje

KS Rakitna

Na Rakitni sta za pluženje in posipanje cest ter javnih površin zadolžena Bezek Zdravko in Petrovčič Anton.

    Zimska služba KS Brezovica - Rakitna

 

 

 

 

Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Brezovica

Za državne ceste, ki so v občini Brezovica skrbijo:
R 742 Podpeč – Brezovica: Gorenjska gradbena družba (GGD)
R 642 Vrhnika – Podpeč: Komunalno podjetje Ljubljana (KPL)
R 643 Podpeč – Rakitna – Cerknica: Cestno podjetje Koper (CPK)
R 409 Ljubljana – Brezovica – Vrhnika: Cestno podjetje Gorica (CPG)

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.