Izdaja pogojev in soglasij

Breadcrumbs

Izdajamo projektne pogoje in soglasja k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Investitor ali projektant poda vlogo s potrebnimi prilogami in podatki na naslov podjetja JKP Brezovica d.o.o., Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje ali na e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Male komunalne čistilne naprave (MKČN)
Če je za objekt predvidena MKČN je potrebno izdati tudi soglasje za priključitev na MKČN s strani izvajalca javne službe. Za izdajo soglasja morajo biti podani podatki o velikosti MKČN (izražena s PE), predvideni letni porabi pitne vode in ETRS koordinate (X, Y) lokacije in iztoka iz MKČN.

Javna kanalizacija
Investitor/uporabnik, ki se želi priključiti na javno kanalizacijo mora predhodno pridobiti soglasje upravljavca javne kanalizacije. K vlogi za izdajo soglasja za priključitev mora priložiti potrdilo o plačilu komunalnega prispevka. Na podlagi izdanega soglasja investitor izdela priključek na javno kanalizacijo.

Legalizacija objektov
Pri legalizaciji objektov se lahko navajajo obstoječe greznice. Uporaba obstoječih greznic je dovoljena do izgradnje javne kanalizacije oz najkasneje do konca leta 2023.

Zgoraj navedene informacije so splošen povzetek iz veljavne zakonodaje. Odstopanja in posebni primeri so navedeni v posameznih Zakonih in lahko bistveno odstopajo od splošnih zahtev oz informacij.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.