Pitna voda

Breadcrumbs

Zagotavljanje čiste pitne vode je za nas ključnega pomena.

vodovod hidroforna postajaJavno komunalno podjetje Brezovica oskrbuje:

dve vodovodni omrežji v Občini Brezovica

16 od 18 naselij v občini

več kot 8800 občanov

približno 80 km primarnih in sekundarnih cevovodov

45 km hišnih priključkov

Poglavitne naloge zaposlenih za oskrbo vodovodnega omrežja so upravljanje, vzdrževanje in nadzor objektov ter naprav za oskrbo s pitno vodo. Kakovost vode, redno po programu v skladu z notranjim nadzorom po HACCP sistemu in po potrebi, nadzira Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.