Veliki Vrh

Breadcrumbs

JKP Brezovica vodarna Veliki VrhČrpališče je bilo zgrajeno leta 2009 in je namenjeno oskrbi s pitno vodo za območje naselja Vnanje Gorice.

Vodo črpamo iz vrtine na globini 145 m in je brez priprave primerna za uporabo, ni potrebno dezinficirati.
Kapaciteta vrtine je 5 l/s, kar večino časa zadostuje za oskrbo celotnega naselja Vnanje Gorice, razen v času povečane porabe (sušno obdobje), ko dodatno vključimo še vodo iz vodarne Virje.

Dezinfekcijo izvajamo samo občasno predvsem v poletnih mesecih, ko se temperatura vode v omrežju poviša

Mehčalna naprava

V objektu je vgrajena mehčalna naprava katera vodo prekristalizira na podlagi močnega magnetnega polja ta kalciju v vodi spremeni obliko, zaradi česar se ne nalaga na stenah vodovodne inštalacije in grelnih telesih (bojlerjih), ampak skupaj z vodo potuje naprej.

Voda ima še vedno enako trdoto, vendar se vodni kamen ne odlaga na stenah cevi in drugih elementih.