Dezinfekcija

Breadcrumbs

Zaradi varnosti in zaščite vode pred možnimi kontaminacijami v distribucijskem sistemu ter pri odpravljanju okvar se vseeno izvaja sekundarna dezinfekcija z natrijevim hipokloritom (NaOCl).