Izdaja pogojev in soglasij

Breadcrumbs

Pridobitev projektnih pogojev, mnenj in soglasij

Projektne pogoje in mnenja izdajamo na osnovi vloge strank na osnovi Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/2017, 72/2017-popr.) in na osnovi 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93).

Kako in kam poslati vlogo?
Stranka lahko vlogo pošlje po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. (v .pdf obliki, velikost do 20 Mb), po pošti ali osebno vloži na sedežu podjetja na naslovu Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje, v času uradnih ur.
Vloga za projektne pogoje in mnenja mora biti oddana na predpisanih obrazcih v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, ki jih dobite v prilogi omenjenega pravilnika, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/2018 ali pa v spodaj priloženih datotekah zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev oz. zahteva za izdajo mnenja).

Kaj mora vloga vsebovati?
Vlogi za izdajo projektnih pogojev in mnenj potrebno priložiti vsa potrebna dokazila (npr. pooblastilo investitorja, če zanj ureja pridobitev projektnih pogojev ali mnenj druga oseba…) in projektno dokumentacijo, ki je predpisana v določbah Gradbenega zakona.

​Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in pred priključitvijo na javni vodovod, mora stranka v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo pridobiti še soglasje k priključitvi.

Zahteva za izdajo projektinih in drugih pogojev

Zahteva za izdajo mnenj

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.