Kakovost pitne vode

Breadcrumbs

V skladu s pravilnikom o pitni vodi in HACCP načrtom izvaja notranji nadzor nad kakovostjo pitne vode Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. 
Monitoring pitne vode na oskrbovalnem območju izvaja  Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. 

Rezultati vzorcev vode:

Analize pitne vode VS Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

Analize pitne vode VS Zahodna brezovica

Trdota vode 

Vodovodni sistem Podpeč - Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

 Črpališče  Oskrbovalno območje Trdota vode (°dN) Ocena
Virje Podpeč - Preserje, Notranje Gorice 11,9 - 12,6  srednje trda voda
Veliki Vrh  Vnanje Gorice 17,6 srednje trda voda