Poročilo o kakovosti vode 16.7.2010

DATUM IN ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV
16.07.2010

4 - za mikrobiološke redne preiskave (1 iz črpališča Virje in 3 iz omrežja).
1 - vzorec za fizikalno kemijski preskus (iz omrežja).

UGOTOVITVE NA TERENU

Stanje objektov in naprav
Na dan pregleda je bilo obdobje suhega in vročega vremena.
Na vodovodu se opravlja dezinfekcija - kloriranje in UV žarčenje pitne vode. Upravljalec vodovoda ni imel uveden začasni ukrep prekuhavanja pitne vode v prehrambene namene.
Na vseh mestih odvzema vzorcev pitne vode je bila voda na izgled čista. Organoleptične lastnosti vode so bile sprejemljive za potrošnike in brez neobičajnih sprememb.

Terenske meritve
Terenske meritve prostega preostalega klora v pitni vodi ob pregledu so pokazale naslednje vrednosti - v mg/l: Črpališče Virje 0,50 mg/l, Omrežje Podpeč - 0,02 mg/l, Vnanje Gorice - 0,16 mg/l in Gorenja Brezovica 0,11 mg/l pitne vode.

IZVIDI LABORATORIJSKIH PREISKAV
Laboratorijska preizkušanja so pokazala, da so bili trije od štirih vzorcev pitne vode, glede na opravljen obseg laboratorijskih preskušanj skaldni z mikrobiološkimi kriteriji navedenimi v Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06). Zaradi prisotnosti koliformnih bakterij (v zelo nikzem številu) je bil en vzorec pitne vode neskladen.

 Št.  Odvzemno mesto   Skladen / neskladen  
1. Omrežje – Vrtec Vnanje Gorice skladen
2. Omrežje –Vrtec Podpeč skladen
3. Omrežje – Notranje Gorice skladen
4. Omrežje –Gorenja Brezovica neskladen

 

MNENJE
Na podlagi laboratorijskih preskusov in ugotovitev ob pregledu ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo na vodovodu Podpeč - Preserje - Notranje in Vnanje Gorice varna.

PREDLAGANI UKREPI
Priporočila pri tokrat ugotovljeni bakteriološki neskladnosti (ko ne gre za fekalno onesnaženje pitne vode ali je manj verjetno), narekujejo da mora upravljalec takoj ugotoviti vzroke neskladnosti preizkušenih parametrov pitne vode, ter s pregledom sistema za oskrbo s pitno vodo preveriti njegovo stanje in ukrepati v skladu z ugotovitvami.

Redno kontrolo pitne vode opravlja Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana.