Splošne informacije

Breadcrumbs

Načini obveščanja javnosti o vodooskrbi

Skladno z določbami Uredbe o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 61/2023), v nadaljevanju Uredba in z Navodilom o načinih obveščanja (Ur. l. RS, št. 109/2023), vas obveščamo o načinih in rokih obveščanja uporabnikov v posameznih primerih glede na zahteve Uredbe v letu 2024 za vodovodna sistema v upravljanju:

ČLEN UREDBE

VZROK ZA OBVEŠČANJE

ČAS OBVEŠČANJA

NAČIN OBVEŠČANJA

12. člen

Vzrok neskladnosti ali zdravstvene neustreznosti pitne vode1 je v interni vodovodni napeljavi

Čimprej, a najkasneje v treh dneh oz. dveh urah, če je potreben ukrep omejitve.

1.  Telefonsko obvestilo

2.  Pisno obvestilo

Interno obveščanje izvede lastnik, upravnik ali upravljalec objekta, če obstaja.

17. člen

Omejitev ali prepoved uporabe pitne vode

Obvestilo o preklicu

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah 2

1.  Lokalni radio Radio 1 Krim (90,6 FM), obvešča se vsak dan do preklica (po 14 dneh ukrepa le enkrat na teden)

2.  SMS sporočilo ali E-pošta3

3.  Spletna stran www.jkp-brezovica.si, elektronski naslovi po seznamu v HACCP načrtu

17. člen

Prekinitev oskrbe s pitno vodo

Obvestilo o preklicu

Takoj, ko je mogoče, najkasneje v enem dnevu.

1.  Lokalni radio Radio 1 Krim (90,6 FM), obvešča se vsak dan do preklica (po 14 dneh ukrepa le enkrat na teden)

2.  SMS sporočilo ali E-pošta3

3.  Spletna stran www.jkp-brezovica.si

22. člen

Neskladnost pitne vode ugotovi lastnik, upravnik ali upravljalec prednostnih prostorov4

Takoj po prejemu informacije.

Določi lastnik, upravnik ali upravljalec prednostnih prostorov.

31. člen

Obveščanje v primeru dovoljenja za odstopanje od mejnih vrednosti parametrov iz Dela B priloge 1 Uredbe, ki ga izda Ministrstvo za zdravje

Obvestilo o preklicu

Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh.

1.  Lokalni radio Radio 1 Krim (90,6 FM)

2.  SMS sporočilo ali E-pošta3

3.  Spletna stran www.jkp-brezovica.si

18. člen2

Dostopnost splošnih informacij o oskrbi s pitno vodo

Trajno posodobljene informacije.

Spletna stran www.jkp-brezovica.si

18. člen2

Letno poročilo

Do 31. marca za preteklo leto

Spletna stran www.jkp-brezovica.si

 

1 Zahteve za skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode sledijo iz 6. člena Uredbe.

2 V skladu z 18. členom in Prilogo 4 Uredbe.

3 Uporabnike, ki se želijo vključiti v sistem brezplačnega obveščanja prek SMS sporočil in e-pošte, vabimo, da na spletni strani www.jkp-brezovica.si izpolnijo Prijavo na E - obvestila.

4 Vrtci, šole, zdrav. ustanove, živilski obrati, dom za starejše, hoteli, športni centri itd.

 Okvare in motnje v oskrbi z vodo sprejemamo v dežurni službi 24 ur dnevno na telefonski številki 041 65 55 85.

Za vse ostale informacije smo dosegljivi na telefonu 01 363 30 20 ali na e-naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.