Virje

Breadcrumbs

JKP Brezovica vodarna VirjeVodarna je bila v obratovanje vključena v začetku leta 2018.

Osnovni podatki o Zajetju in vodarni Virje:

  • Zmogljivost zajetja 30 l/s,
  • Kapaciteta vodarne in filtracije 40 l/s.
  • Povprečna dnevna količina prefiltrirane vode je 850 m3 do 1.900 m3.
  • Vodohran Virje z volumnom 2 x 250 m3, kjer se hrani prečiščena pitna voda do distribucije v vodovodni sistem.

Tok vode

Surova voda v vodarno priteče preko dovodnega cevovoda iz zajetja Virje z oznako Vv-1/86. Vodo v vodarni filtriramo s postopkom ultrafiltracije, postopek je prijazen do okolja in zagotavlja konstantno kakovost pitne vode. Tak način je primeren predvsem za vode iz kraških izvirov katero se zaradi hitrih pretokov in majhne samočistilne sposobnosti kraškega podtalja uvršča v skupino površinskih voda. Te so v primerjavi s podtalnico občutljivejše na onesnaževanje in zahtevnejše za prečiščevanje. Zato je postopek ultrafiltracije prečiščevanja vode zelo pomemben za zagotavljanje kakovostno ustrezne pitne vode.

Po filtraciji vode, se vodo dezinficira z natrijevim hipokloritom, predvsem zaradi zagotavljanja varne pitne vode do zadnjega uporabnika na vodovodnem sistemu. Voda se nato hrani v vodohranu Virje. Za oskrbo uporabnikov skrbi hidro postaja, ki je vgrajena v armaturni celici vodohrana Virje. Naprave v vodarni delujejo avtomatsko in neprekinjeno, prav tako vsi procesi filtracije in nevtralizacije odpadne vode. Delovanje objekta spremljamo s pomočjo telemetrije in centralnega nadzornega sistema vodovoda.

Ultrafiltracija

Ultrafiltracija je fizikalni postopek, pri katerem se za pripravo pitne vode ne uporablja nikakršnih kemičnih sredstev. Čiščenje membran se izvaja s tako imenovanim »hidravličnem pranjem«, kjer s čisto vodo operemo membrane. 
»Kemično pranje« se uporablja samo za občasno kemično izpiranje membran. Pralna voda se po kemičnem pranju do nevtralizacije hrani v bazenu pralnih vod. Kemikalije tako uporabljamo samo za pranje membran in nevtralizacijo tehnološko odpadne vode.

Z ultrafiltracijo iz vode odstranimo suspendirane snovi in vse delce, ki so večji od 0.03 mikrona. Na ta način izločimo kalnost in organske makromulekule, ki so lahko osnova za nastanek stranskih produktov dezinfekcije. Odstranijo se tudi vsi mikroorganizmi, vključno z bakterijami, virusi ter vsemi vrstami cist in parazitov idr. V vodi ostanejo še raztopljene mineralne in druge snovi ter organske mikromolekule.
Ultrafiltracija zagotavlja kakovostno prečiščeno vodo in primarno dezinfekcijo. Voda po postopku ultrafiltracije ustreza vsem zahtevam, ki jih določajo predpisi za pitno vodo.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.