Vodovodno omrežje

Breadcrumbs

Omrežje obsega 2 ločena vodovodna sistema: Vodovodni sistem Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice in Zahodni vodovod Brezovica.

Vodovodni sistem Podpeč, Preserje, Notranje in Vnanje Gorice

Oskrbuje naselja: Dolenja Brezovica, Gorenja Brezovica, Goričica pod Krimom, Jezero, Kamnik pod Krimom, Notranje Gorice, Plešivca, Podpeč, Podplešivica, Preserje, Prevalje pod Krimom, Vnanje Gorice, Žabnica. Skupno več kot 8500 prebivalcev. 
Sistem je razdeljen na 5 tlačnih podsistemov in se oskrbuje z dvema vodnima viroma:

  • Zajetje Virje s kapaciteto 30 l/s in
  • Veliki vrh s kapaciteto 5 l/s.

JKP Brezovica - vodarna Virje  JKP Brezovica - vodarna Veliki Vrh

Vodovodno omrežje sestavljajo: primarno in sekundarno omrežje v dolžini 78 km vodovodnih cevovodov ter hišni priključki skupne dolžine 45 km.

Objekti za zajem in pripravo vode:

  • Vodarna Virje
  • Črpališče Veliki vrh
  • 4 prečrpališča
  • 9 vodohranov - volumen od 50 m3 do 500 m3

Dnevna načrpana količina vode na sistemu od 900 do 1.900 m3.

Vodovodni sistem Zahodna Brezovica

Oskrbuje naselja: Brezovica pri Ljubljani, ulice Brezoviška cesta, Drobtinška pot, Starovaška cesta, del Tržaške ceste, Za grabnom skupno za 316 prebivalcev.
Sistem je razdeljen na 2 tlačna podsistema. Nižji uporabniki se oskrbujejo direktno brez črpanja, višje ležeči uporabniki preko prečrpališča in vodohrana. Voda se dobavlja iz Centralnega vodovodnega sistema Ljubljana.

Vodovodno omrežje sestavljajo: primarno in sekundarno omrežje v dolžini 3 km vodovodnih cevovodov ter hišni priključki skupne dolžine 2,5 km.

Objekti za zajem in pripravo vode:

  • 1 prečrpališče
  • 1 vodohran

Dnevna poraba vode na sistemu 60 m3.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.